Saltar al Contenido Principal
Inicio del Contenido Principal
La Universitat de València notifica que a partir del 14 de setembre de 2015 l'Aula Virtual de la Universitat es prodecera desactivant-se l'accés a assignatures del curs acadèmic 2013-14. La regulació de l'accés a la informació de cursos passats redundarà en millorar les condicions de disponibilitat i funcionament de l’aula virtual, així com en la racionalització del volum d’usuaris amb accessos d’administració, contribuint als objectius de seguretat i protecció de dades (Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, LOPD; Esquema Nacional de Seguretat de la Informació, ENS).

Moltes gràcies


La Universitat de València notifica que a partir del 14 de septiembre de 2015 el Aula Virtual de la Universitat se procederá desactivándose el acceso a las asignaturas del curso académico 2013-14. Este criterio se aplicará al inicio de cada nuevo curso académico. La regulación del acceso a la información de cursos pasados redundará en mejorar las condiciones de disponibilidad y funcionamiento del aula virtual, así como en la racionalización del volumen de usuarios con accesos de administración, contribuyendo a los objetivos de seguridad y protección de datos (Ley orgánica de protección de datos de carácter personal, LOPD; Esquema Nacional de Seguridad de la Información, ENS).

Muchas gracias

Enviado por Administrador Aula Virtual