Saltar al Contenido Principal
Inicio del Contenido Principal

Portada de Aula Virtual

P: Què fer quan per error canvie el rol de professor a alumne.

R:

A vegades realitzant proves en aula virtual, alguns professors per error canvien el rol de professor a alumne dins d'algun curs. Açò impedix al professor tornar a canviar el rol ja que ha perdut els privilegis d'administració.

Per a corregir eixe error el professor pot tornar a l'estat anterior amb l'opció "tornar com professor" que apareix en el portlet denominat Equip Docent de l'assignatura on s'havia convertit com estudiant.

Volver a Portada de Aula Virtual
Volver a Preguntas más Frecuentes