Saltar al Contenido Principal
Inicio del Contenido Principal

Portada de Aula Virtual

P: Aclariment sobre la desactivació de l'accés a cursos antics / Aclaración sobre la desactivación del acceso a cursos antiguos

R:

Volem aclarir que el fet que només siguen directament accessibles des del portal públic d'Aula Virtual els recursos docents dels dos últims cursos acadèmics no implica que la Universitat no emmagatzeme la informació de tots els cursos anteriors. Tota la informació està disponible en cas de necessitat i, per açò, el professorat pot sol·licitar a través d'aula.virtual@uv.es l'accés temporal  durant una setmana a una assignatura/grup i curs concret per a poder recuperar així informació rellevant.

Recordem que la regulació d'accés a Aula Virtual s'ha pres, d'acord amb el Consell d'Adreça de la Universitat, a fi de garantir la privadesa i seguretat d'accés a informació acadèmica i millorar la disponibilitat del servei.

 

Queremos aclarar que el hecho de que sólo sean directamente accesibles desde el portal público de Aula Virtual los recursos docentes de los dos últimos cursos académicos no implica que la Universitat no almacene la información de todos los cursos anteriores. Toda la información está disponible en caso de necesidad y, por eso, el profesorado puede solicitar a través de aula.virtual@uv.es el acceso temporal durante una semana a una asignatura/grupo y curso concreto para poder recuperar así información relevante.

Recordamos que la regulación de acceso a Aula Virtual se ha tomado, de acuerdo con el Consejo de Dirección de la Universitat, con objeto de garantizar la privacidad y seguridad de acceso a información académica y mejorar la disponibilidad del servicio.

Volver a Portada de Aula Virtual
Volver a Preguntas más Frecuentes